WordPress basa Jawa wis cumawis

Kulo Nuwun

Punika tulisan kapisan neng blog WordPress basa jawa iki.

Sakpunika WordPress nganggo basa Jawa wis cumawis neng kene. Panjenengan iso ngunduh kabeh paket WordPress basa Jawa nganggo pranala sing cumawis ono kene.

WordPress basa Jawa iki isih lagi wae lahir. Menawa dipadhakke karo manungsa isih bayi. Isih lagi sinau mlaku lan matur. Amarga isih anyar lan lagi lair akeh tembung – tembung sing durung sampurna. Menawa Sampeyan nduweni pamrayogi kanggo WordPress basa jawa iki monggo nganggo formulir kontak.

Sakdurunge WordPress basa Jawa iki wis cumawis WordPress bahasa Indonesia lan WordPress basa Sunda. WordPress basa Jawa iki nggawe WordPress tambah samsaya nyenengke amarga iso diunduh lan dienggo neng pirang pirang basa neng donya.

Monggo diunduh lan seneng- seneng nganggo WordPress basa Jawa iki.