WordPress basa Jawa wis cumawis

Kulo Nuwun

Punika tulisan kapisan neng blog WordPress basa jawa iki.

Sakpunika WordPress nganggo basa Jawa wis cumawis neng kene. Panjenengan iso ngunduh kabeh paket WordPress basa Jawa nganggo pranala sing cumawis ono kene.

WordPress basa Jawa iki isih lagi wae lahir. Menawa dipadhakke karo manungsa isih bayi. Isih lagi sinau mlaku lan matur. Amarga isih anyar lan lagi lair akeh tembung – tembung sing durung sampurna. Menawa Sampeyan nduweni pamrayogi kanggo WordPress basa jawa iki monggo nganggo formulir kontak.

Sakdurunge WordPress basa Jawa iki wis cumawis WordPress bahasa Indonesia lan WordPress basa Sunda. WordPress basa Jawa iki nggawe WordPress tambah samsaya nyenengke amarga iso diunduh lan dienggo neng pirang pirang basa neng donya.

Monggo diunduh lan seneng- seneng nganggo WordPress basa Jawa iki.

34 usulan nang “WordPress basa Jawa wis cumawis

 1. Kula sampun unduh Pak. Matur nuwun sampun nerjemahaken WordPress dumateng basa Jawi. Mugi-mugi WordPress saged dados sarana mbudidoyo kabudayan Jawi.

  Nuwun.

 2. maturnuwun kangmas2 lan mbakyu2 ingkang sampun nyisihaken wekdal ndamel terjemahan basa jawi niki. Mugi-mugi saged nglestantunake basa jawi kagem kawula mudha, khususipun ingkang gadhah blog wordpress.

  *mumet dab ngomen nggo basa jawa :D*

 3. mantep gan!

  neng kok malah bingung ya :hammer:, padahal ya wong jawa

  menawa basa jawa sing dienggo ana kene nggawe Panjenengan bingung monggo ngagem formulir kontak.
  Mbok menawa akeh tetembungan sing saged Panjenengan prayogihaken dateng wordpress basa jawa iki

 4. Sugeng dalu,
  Kulo nembe kemawon sinau internet, bade ndamel sub domain nanging mboten saget, lajeng mlebet dateng Forum, weee lah……. kok nemoni wordpress basa jawa. mulai sak mangke kulo bade nderek sinau…… dikeparengake to?
  numun,

 5. Sugeng dalu,
  Kulo nembe kemawon sinau internet, bade ndamel sub domain nanging mboten saget, lajeng mlebet dateng Forum, weee lah……. kok nemoni wordpress basa jawa. mulai sak mangke kulo bade nderek sinau…… dikeparengake to?
  numun,

 6. Waduh tambah kepenak sakniki saget ngeblOg lan nulis gawe WordPress versi bahasa Jawi..semoga langgeng…

 7. salut tenan ane wong jowo iki terah gudange kreatip. sedelu meneh ono blogspot jowo.wis pokoke terusno kang !

 8. Wah…..nderek remen …sakniki sampun wonten WordPress Versi Jawi…..kulo sampun unduh…..Matur Nuwun…..

 9. sugeng sore

  kula nderek seneng amargi wonten wordpress basa jawi … yen bade ngunduh niku ngunduh nopo ngih ???
  lajeng langkah2 ipun kados pundi ??

  Monggo maos rumiyin carane nginstall trus diunduh wae wordpress saka pranala unduhan neng kaca ngarepan

 10. Al hamdulillah sampun wonten WordPress basa Jawa mugi2 sagetho nambah paweruh neng liyan……..kulo injeh sinau boso kok mas…???

 11. Kula kok malah gadhah petangletan mas, punapa ta tujuanipun punika? Pengguna halah, user halah, user internet punika lak warni-warni bahasanipun, punapa boten sae kemawon menawi punika basa dados dipun lebetaken wonten ing translate basa jawi kemawon? Halah, susah banget yah. Salam saking Kendal. Nanging sae kok.

  mboten nduwe tujuan punapa – punapa, namung sampun wonten WordPress basa sunda kok basa jawa mboten wonten ngoten kemawon

 12. Blog WordPress gratisan ingkang ngangge basa Jawi ndak sampun wonten nggihan mas? 🙄

  ketingalipun Dereng wonten monggo damel kemawon ngagem WordPress multi site basa jawa

 13. Sekk sek aku wes suwe ngerti nanging mulai biiyen durung sempet ngekei komen 😀

  lek dipikir pikir bahasane malah mekso om 😀
  lek alus alusan ae jo dicampur-campur pekarane JOWO iku bosone ben kutho kadang yo bedo, koyo : boso jawa kulonan :

  piye ( bagaimana ) ,
  Kepriye
  boso etanan :

  Yok opo? ( bagaimana)
  yokpo?

  Ugung Vs Durung

  nyapo vs lapo :
  harah wes , aku te gawe boso Ngalaman ae wes sam 😀 hahahaha

Maringi Balesan