monggo mbiyantu nerjemahke WordPress basa jawa

Posted on by . Filed under basa jawa.

Saiki wis cumawis kanggo sapa wae sing kepengin mbiyantu nerjemahke WordPress basa jawa iki. Neng kene https://translate.wordpress.org/projects/wp/dev.

Dadi menawa Panjenengan ngrasakke tembung tembung sing dienggo neng WordPress basa jawa iki kurang prayogi Panjenengan isa maringi pamrayogi neng kono.

Menawa kepengin maringi pamrayogi kanggo WordPress sing durung njedul isa klik neng kene https://translate.wordpress.org/projects/wp/dev/jv/default

Menawa kepengin maringi pamrayogi kanggo WordPress sing uwis njedul isa klik neng kene  https://translate.wordpress.org/projects/wp/3.0.x/jv/default

Nanging kanggo maringi pamrayogi panjenengan kudu nduwe jeneng panganggo forum WordPress.org (Username forum WordPress.org).

gambar glotpress
gambar glotpress

Monggo sami maringi pamrayogi supados WordPress basa jawa punika tambah sae lan samsaya kepenak dipun agem.

Maturnuwun

2 thoughts on “monggo mbiyantu nerjemahke WordPress basa jawa”

  1. Nambahne pangalembono?

    “Forum” iki apa pancen kanthi karep kanggo nambah pangalembana (ugungan, basa Indonesia: sanjungan, apa liyane?

    Yen pancen iku karepe, mung perlu diganti panulise: Nambahake (utawa: Nambahi)pangalembana. Nanging yen uga mengku karep kanggo “sharing”, ya gawe papan sharing, kayata URUN REMBUG.

    Mangga, mas Nugroho Ardi, dipun tanggapi.

    Menawi badhe maringi pamrayogi monggo klik kemawon pranala wonten nduwur maturnuwun

Maringi Balesan