Mānggā Mbiyantu Nerjemahaké WordPress bāsā Jawa

Saiki wis cumawis kanggo sapa waé sing kepéngin mbiyantu nerjemaahké WordPress bāsā jawa iki. Neng kene https://translate.wordpress.org/projects/wp/dev.

Dadi menawa Panjenengan ngrasakaké tembung tembung sing dienggo neng WordPress bāsā jawa iki kurang prayogi Panjenengan isa maringi pamrayogi neng kānā.

Menawa kepengin maringi pamrayogi kanggo WordPress sing durung njedul isa klik neng kéné https://translate.wordpress.org/projects/wp/dev/jv/default

Menawa kepengin maringi pamrayogi kanggo WordPress sing uwis njedul isa klik neng kéné  https://translate.wordpress.org/projects/wp/3.0.x/jv/default

Nanging kanggo maringi pamrayogi panjenengan kudu nduwe jeneng panganggo forum WordPress.org (Username forum WordPress.org).

Mānggā sami maringi pamrayogi supados WordPress bāsā jawa punika tambah saé lan samsaya kepénak dipun agem.

Maturnuwun

6 usulan nang “Mānggā Mbiyantu Nerjemahaké WordPress bāsā Jawa

  1. Nambahne pangalembono?

    “Forum” iki apa pancen kanthi karep kanggo nambah pangalembana (ugungan, basa Indonesia: sanjungan, apa liyane?

    Yen pancen iku karepe, mung perlu diganti panulise: Nambahake (utawa: Nambahi)pangalembana. Nanging yen uga mengku karep kanggo “sharing”, ya gawe papan sharing, kayata URUN REMBUG.

    Mangga, mas Nugroho Ardi, dipun tanggapi.

    Menawi badhe maringi pamrayogi monggo klik kemawon pranala wonten nduwur maturnuwun

  2. wih.. apik tenan sak iki ono wp boso jowo. dadi pingin melu2 urun rembug. carane piye yen pingin melu urun rembug bab iki.?

Maringi Balesan